Om

Avlopp

Enskilda avlopp är för närvarande det vi arbetar mest med.

Vi hjälper er med ansökan hos kommun, samt rekommenderar en avloppslösning som passar er bäst, utifrån förutsättningar och önskemål. 

Vi hjälper er från start till mål. Vi har även lång erfarenhet inom trädgårdanläggning, vilket kommer väl till pass vid återställandet. Ibland önskar våra kunder även kompletterande trädgårdsanläggningsuppdrag i samband med avloppsarbetet. Och då kan vi diskutera en eventuell insats.


Vatten

Nya dricksvattenledningar.

Regn/dagvattentankar och fördröjningsmagasin.


Dränering

Källardräneringar mm (endast i mån av tid)


Grundarbeten

Diverse grundarbeten (endast i mån av tid)


Pooler

Grävning för pooler, ej montering eller altandäck (endast i mån av tid)


 KONTAKT


Jens & Johannes Andersson (far & son)


avlopp@grundligt.se


info@grundligt.se070 75 95 096